Author Archives: fermeporci

Stresul la porci

Stresul este un complex de modificări reactive nespecifice din organismul animalului, de natură neuro-endocrino-metabolică. Aceste măsuri sunt provocate de solicitări ale mediului extern sau intern la care organismul mai întâi reacţionează apoi încearcă să reziste şi să se adapteze la noile condiţii. Pentru un specialist în zootehnie, stresul determină scăderea aparent nejustificată a unor indici de…

Continue Reading →

Originea si inceputul cresterii porcilor

Din cele peste o sută de mii de specii de animale existente, aproape 50 au fost domesticite de-a lungul timpului, rămânând în relaţie cu viaţa de zi cu zi a omului. După câine, cel mai vechi animal domesticit şi cel mai des întâlnit, a fost porcul, derivat din porcul sălbatic existent în Alpi şi Pirinei,…

Continue Reading →

Insusiri fiziologice si productive – temperamentul porcilor

Prin temperament se înţelege modul cum organismul reacţionează la excitaţiile externe, contribuind la integrarea animalului în mediu. Temperamentulmai indică şi intensitatea reacţiilor nervoase şi endocrine din organism. Cu cât ansamblul acestor reacţii şi răspunsuri sunt mai armonios corelate, cu atât producţiile obţinute vor fi mai ridicate. Temperamentul este influenţat de individualitate, de vârstă, de sex, desănătate,…

Continue Reading →

Insusiri fiziologice si productive – Precocitatea

La porci, precocitatea se apreciază în funcţie de 2 elemente: energia de creştere şi valorificarea hranei. Energia de creştere la porci se manifestă cu mare intensitate; purceii îşi dublează greutatea la vârsta de cca. 2 săptămâni, iar până la cea de 8-9 luni îşi sporesc masa corporală de cca. 100 ori. Sporul mediu zilnic Sporul…

Continue Reading →

Insusiri fiziologice si productive

Însuşirile fiziologice ale porcilor prezintă o serie de particularităţi faţă de celelalte animale de fermă. Porcinele se încadrează în categoria animalelor omnivore, cu capacitate mare de înmulţire, cu o viaţă de grup, aclimatizabile în zone diferite, rezistente la intervenţii chirurgicale şi sensibile la boli infecto-contagioase. Capacitatea de inmultire În urma procesului de domesticire a dispărut aproape…

Continue Reading →

Importanta Economica a Cresterii Porcilor

Încă din cele mai vechi timpuri, creşterea suinelor[1], în ţara noastră, a constituit o preocupare importantă a populaţiei umane, mai ales pentru cei din mediul rural. Pentru început, a predominat o creştere extensivă a unor populaţii primitive de porcine, având la bază rasele Stocli şi Mangaliţa, precum şi alte populaţii locale. La sfârşitul secolului trecut şi începutul…

Continue Reading →

Ierarhia de grup

Ierarhia de grup constituie o reminiscenţă ancestrală preluată de la formele sălbatice, transmisă la porcinele primitive şi de dorit la rasele actuale fiind şi oconsecinţă a vieţii de turmă. Ierarhia de grup are la bază starea de agresivitate, care la porci este destul de evidenţiată, comparativ cu celelalte specii de animale de fermă; din acest…

Continue Reading →

Comportamentul porcilor

Comportamentul reprezintă o manifestare specifică fiecărui animal, ca răspuns la anumite evenimente ce au loc în organism sau în imediata lui apropiere. În mod practic, comportamentul se apreciază prin nivelul răspunsului individului la satisfacerea sau nesatisfacerea cerinţelor specifice ale organismului, fiind în strânsă legătură şi cu temperamentul animalului. În creşterea porcilor, comportamentul are o importanţă…

Continue Reading →

Aprecierea diferitelor rase de porcine – Tipurile Morfo-Productive

Tipurile morfoproductive la porci sunt o consecinţă directă a selecţiei, în urma căreia s-au diferenţiat rase sau populaţii specializate pentru producţia de carne, pentru producţia de grăsime şi mixte (de carne-grăsime). Fiecărei forme de producţie îi corespunde o anumită conformaţie corporală. La porci se disting patru tipuri morfo-productive: de carne, pentru bacon, mixte şi de grăsime:…

Continue Reading →

Aprecierea diferitelor rase de porcine – Tipurile Consitutionale

Constituţia porcilor este determinată de o serie de particularităţi morfo-fiziologice, fiind oglindită de dezvoltarea corporală şi de conformaţie, ambele cu influenţa asupra potenţialului productiv şi a rezistenţei organismului. La porci întâlnim patru tipuri constituţionale: fină şi robustă, ca tipuri dorite şi debilă şi grosolană, ca tipuri nedorite. Desigur că, uneori încadrarea nu este strictă, indivizii…

Continue Reading →

Page 1 of 2