Aprecierea diferitelor rase de porcine – Tipurile Morfo-Productive

Tipurile morfoproductive la porci sunt o consecinţă directă a selecţiei, în urma căreia s-au diferenţiat rase sau populaţii specializate pentru producţia de carne, pentru producţia de grăsime şi mixte (de carne-grăsime).

Fiecărei forme de producţie îi corespunde o anumită conformaţie corporală.

La porci se disting patru tipuri morfo-productive: de carne, pentru bacon, mixte şi de grăsime:

  1. A. Tipul morfo – productiv de carne;
  2. B. Tipul morfo – productiv de bacon;
  3. C. Tipul morfo – productiv mixt;
  4. D. Tipul morfo – productiv de grăsime;
  1. A. Tipul morfo-productiv de carne

În acest tip se încadrează un număr mai mare de rase specializate pentru producţia de carne, caracterizându-se printr-o dezvoltare corporală bună, corp lung şi cilindric.

Lungimea corpului depăşeşte cu 15-20 cm perimetrul toracic.

Trunchiuleste larg şi puţin adânc.

Şuncile anterioare sunt largi, fără a fi prea proeminente, iar cele posterioare sunt bine dezvoltate şi descinse.

În urma sacrificării rezultă carcase de bună calitate, cu raportul carne-grăsime net în favoarea cărnii, iar randamentul este mare.

Animalele aparţin tipului constituţional robust sau fin şi temperamentului vioi.

Scroafele sunt bune mame, posedă prolificitate şi capacitate de alăptare bune.

Porcinele aparţinătoare acestui tip apar zvelte, viguroase şi cu un format corporal dreptunghiular.

Ca reprezentanţi se pot include, cu precădere rasa Marele alb, precum şi rasele Marele negru, Duroc, Hampshire, Edelschwein etc.

  1. B. Tipul morfo-productiv de bacon

Acest tip este o variantă îmbunătăţită a celui de carne şI a apărută în urma selecţiei, caracterizându-se prin alungirea trenului mijlociu şi dezvoltarea exagerată a părţii posterioare, aşa încât animalele au o formă de “pară”.

Corpul are forma de trapez, deoarece linia superioară este dreaptă şI ascendentă.

Lungimea corpului este mai mare cu 20-25 cm faţă de perimetrul toracic.

Capul este mic, membrele scurte, scheletul fin şi rezistent, ceea ce asigură un randament foarte bun la sacrificare.

Corpul foarte lung şi bine îmbrăcat în muşchi, precum şi dezvoltarea exagerată a şuncilor posterioare asigură o proporţie mare de carne în carcasă şi o grăsime redusă şi uniformă a stratului de slănină.

La toate animalele constituţia este fină sau o variantă între fină şi robustă.

În această categorie pot intra Landrace, rasa Piétrain, precum şi metişii dintre rasele Marele alb şi Landrace.

  1. C. Tipul morfo-productiv mixt

Porcinele aparţinătoare acestui tip se caracterizează, în general, printr-un format bine proporţionat, apropiat de tipul de carne.

Trunchiul este mai scurt, mai larg şi mai adânc comparativ cu cel de carne, aşa încât lungimea corpului este aproximativ egală cu perimetrul toracic.

Şuncile posterioare sunt mai puţin dezvoltate decât la tipul de carne.

Constituţia este robustă, temperamentul vioi, rezistenţa organică mare şi o bună capacitate de aclimatizare.

În această categorie intră rasele: Berk, Albul mijlociu, Bazna etc.

  1. D. Tipul morfo-productiv de grăsime

Se caracterizează printr-un format corporal scurt, adânc şi larg. Perimetrul toracic este mai mare cu 5-10 cm faţă de lungimea corpului.

Linia superioară este convexă, iar cea inferioară lăsată aşa încât trenul mijlociu apare bine dezvoltat, concurând la forma de butoi a trunchiului.

Coastele sunt scurte şi mult arcuite.

Sunt animale cu gâtul scurt şi gros, crupa teşită, şuncile posterioare puţin dezvoltate, uneori osatură puţin rezistentă.

Prolificitatea este redusă, precocitate moderată, temperament vioi şi o mare rezistenţă organică.

În această categorie intră rasa Mangaliţa şi parţial Micul alb.