Insusiri fiziologice si productive

Însuşirile fiziologice ale porcilor prezintă o serie de particularităţi faţă de celelalte animale de fermă.

Porcinele se încadrează în categoria animalelor omnivore, cu capacitate mare de înmulţire, cu o viaţă de grup, aclimatizabile în zone diferite, rezistente la intervenţii chirurgicale şi sensibile la boli infecto-contagioase.

Capacitatea de inmultire

În urma procesului de domesticire a dispărut aproape complet activitatea sezonieră de reproducţie.

La actualele rase de porci căldurile apar în toate sezoanele, cu aproximativ aceaşi intensitate, aşa încât fecunditatea scroafelor în perioadele răcoroase este foarte bună, între 90-96 %, dar se poate reduce în sezoanele călduroase şi în condiţii de exploatare intensivă, până la 75% (şi chiar mai puţin).

Perioada de gestaţie este de 114-115 zile, fiind considerată relativ scurtă şi constantă, însă perioadele de alăptare şi de refacere se pot reduce considerabil, obţinându-se uşor între 2-2,2 fătări pe an.

La o fătare se pot obţine 10-12 purcei, ceea ce face ca anual o scroafă să fete 22-25 produşi.

Aceşti indicatori se pot îmbunătăţi foarte mult în cazul în care scroafele şivierii sunt exploataţi raţional, alături de practicarea însămânţărilor artificiale şi utilizarea de aparatură modernă pentru stabilirea momentului optim deînsămânţare şi de diagnosticare timpurie a gestaţiei, precum şi de întreţinerea individuală a femelelor după însămânţare (pentru o bună nidaţie).

Din acest punctde vedere, efectivele de porci se pot reface într-un interval de timp foarte scurt, comparativ cu celelalte animale de fermă.