Category Archives: Cresterea Porcilor

Importanta Economica a Cresterii Porcilor

Încă din cele mai vechi timpuri, creşterea suinelor[1], în ţara noastră, a constituit o preocupare importantă a populaţiei umane, mai ales pentru cei din mediul rural. Pentru început, a predominat o creştere extensivă a unor populaţii primitive de porcine, având la bază rasele Stocli şi Mangaliţa, precum şi alte populaţii locale. La sfârşitul secolului trecut şi începutul…

Continue Reading →

Aprecierea diferitelor rase de porcine – Tipurile Morfo-Productive

Tipurile morfoproductive la porci sunt o consecinţă directă a selecţiei, în urma căreia s-au diferenţiat rase sau populaţii specializate pentru producţia de carne, pentru producţia de grăsime şi mixte (de carne-grăsime). Fiecărei forme de producţie îi corespunde o anumită conformaţie corporală. La porci se disting patru tipuri morfo-productive: de carne, pentru bacon, mixte şi de grăsime:…

Continue Reading →

Aprecierea diferitelor rase de porcine – Tipurile Consitutionale

Constituţia porcilor este determinată de o serie de particularităţi morfo-fiziologice, fiind oglindită de dezvoltarea corporală şi de conformaţie, ambele cu influenţa asupra potenţialului productiv şi a rezistenţei organismului. La porci întâlnim patru tipuri constituţionale: fină şi robustă, ca tipuri dorite şi debilă şi grosolană, ca tipuri nedorite. Desigur că, uneori încadrarea nu este strictă, indivizii…

Continue Reading →

Aprecierea culorilor la porcine

Culoarea la porci este o însuşire morfologică ce constituie caracter de rasă, cu implicaţii majore în alegerea sistemului de exploatare, înlesnind aprecierea gradului de ameliorare şi cu influenţă în tehnologia preparării carcaselor. În general, rasele cu culoare închisă conferă o rezistenţă mai mare la eritemul solar, însă unele dau un aspect neplăcut al carcaselor prelucrate…

Continue Reading →