Aprecierea culorilor la porcine

Culoarea la porci este o însuşire morfologică ce constituie caracter de rasă, cu implicaţii majore în alegerea sistemului de exploatare, înlesnind aprecierea gradului de ameliorare şi cu influenţă în tehnologia preparării carcaselor.

În general, rasele cu culoare închisă conferă o rezistenţă mai mare la eritemul solar, însă unele dau un aspect neplăcut al carcaselor prelucrate termic (aspectul cenuşiu al şoricului).

ŸCuloarea alba („albinism“)

Este întâlnită la majoritatea raselor actuale şi constituie un caracter dominant faţă de celelalte culori.

Este preferată pentru producţia de bacon, însă favorizează insolaţia, iar animalele posedă, în general, o rezistenţă organică mai redusă.

Această culoare este întâlnită la rasele: Marele alb, Landrace, Edelschwein, Yorkshire etc.

ŸCuloarea blonda („ilucism“)

Este determinată de prezenţa atât în piele câtşi în păr a unor pigmenţi care protejează oarecum animalele faţă de razele solare.

Nu este dominantă faţă de alte culori.

Se întâlneşte la Mangaliţa blondă, la rasa Lincoln etc.

ŸCuloarea neagra („melanism“)

Este determinată de predominarea pigmenţilor melanici atât în piele cât şi în păr.

Animalele sunt rezistente la razele solare, la condiţiile vitrege de mediu şi chiar la boli, putându-se exploatate economic pe păşuni.

Este dominantă faţă de culoarea blondă la unele rase.

Carcasele tratate termic au un aspect mai puţin plăcut, mai ales pentru producţia de bacon.

Se întâlneşte la rasele Cornwall, Mangaliţa neagră, Berk (parţial) etc.

Culoarea rosie

Prezintă avantajele culorii negre, cu privire la insolaţie, însă nu depreciază aspectul carcaselor, deoarece pigmentul este termolabil.

Este recesivă faţă de culorile albă şi neagră.

Se întâlneşte la rasele Duroc, Tamworth, Mangaliţa roşie etc.

Culorile baltate (compuse)

Sunt tipice la rasele de culoare neagră şi cu brâu alb, precum şi la cele cu pete negre pe un fond alb.

Se întâlneşte la rasele: Hampshire, Wessex, Bazna (negru cu brâu alb), Piétrain şi la multe rase moderne americane.

Sunt rezistente la eritemul solar, deci exploatabile în unităţile gospodăreşti.

Culorile bălţate apar şi la metişii ce se obţin prin încrucişarea porcilor de diferite culori, fără însă a afecta aspectul carcaselor.